• 1
  • 2

Εταιρεία παραγωγής προϊόντων ψευδαργύρου


Η εταιρεία Πειραϊκή Mετάλλων α.ε. ιδρύθηκε το 1997 από τον Αντώνη Αθυμαρίτη με βασικό σκοπό την παραγωγή προϊόντων ψευδαργύρου.

Η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015.

Ειδικότερα η παραγωγική διαδικασία του οξειδίου ψευδαργύρου Feed grade, (ιχνοστοιχείο που προορίζεται για ζωοτροφές) είναι πιστοποιημένη βάση
του διεθνές προτύπου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων FAMI-QS καθώς και του συστήματος διασφάλισης παραγωγικής διαδικασίας GMP+ HACCP.