Α' ύλες

Οι πρώτες ύλες για την παραγωγική διαδικασία είναι:

  • Τέφρα Ψευδαργύρου από γαλβανιστήρια
  • Χάρτζι ψευδαργύρου από γαλβανιστήρια
  • Σκράπ Ψευδαργύρου
  • Μεταλλικός Ψευδάργυρος
  • Ανόδια Ψευδαργύρου

 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) οι κωδικοί που διαχειρίζεται η εταιρεία βάσει των σχετικών αδειών είναι:

10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
10 05 Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου

10 05 01    Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
   
11 05 Aπόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού

11 05 01 Στερεός ψευδάργυρος
11 05 02 Στάχτη ψευδαργύρου
   
17 04 Mέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)

17 04 04 Ψευδάργυρος