Καταγγελίες

Εμείς, στην Πειραϊκή Μετάλλων, έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους πελάτες, αλλά και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε, τασσόμαστε απέναντι σε πρακτικές που βλάπτουν το σύνολο, όπως δωροδοκία και δωροληψία, παιδική εργασία, εξαναγκασμένη εργασία/δουλεία, διακρίσεις και παρενόχληση κατά την εργασία. Για το λόγο αυτό προτρέπουμε όποιον βρίσκεται στο περιβάλλον της εταιρείας και γνωρίζει ότι συμβαίνει κάτι από όλα τα παραπάνω να μας ενημερώσει άμεσα και ανώνυμα, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο