17 Απριλίου, 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Οι υπάλληλοι της Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. έχουν μεγάλη αξία και είναι το κλειδί για την επιτυχία μας. Οι συνεργάτες μας πρέπει να δραστηριοποιούνται σε ένα χώρο εργασίας όπου μπορούν να εκπληρώσουν το δυναμικό τους σε ένα ανοιχτό και εμπνευσμένο εργασιακό περιβάλλον. Πρέπει να διατηρήσουμε μια ισχυρή δέσμευση για υψηλά πρότυπα που προσφέρουν ένα δίκαιο, αξιόπιστο και ασφαλές χώρο εργασίας για όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας.
Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να καθορίσει τα πρότυπα εργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα οποία έχουν δικαίωμα όλοι οι εργαζόμενοι στην Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

1.1. Η Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. δεν ανέχεται οποιαδήποτε μορφή διάκρισης εις βάρος των εργαζομένων μας με βάση τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την πολιτική ή άλλη άποψη, την κάστα, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, την περιουσία, τη γέννηση, την ένωση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ή άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά.
1.2. Κάθε απόφαση που σχετίζεται με την απασχόληση, από τη μίσθωση έως την αποχώρηση και τη συνταξιοδότηση, πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε σχετικά και αντικειμενικά κριτήρια.

2. ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

2.1. Η Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. δεν ανέχεται καμία μορφή καταναγκαστικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής εργασίας της δουλείας ή της εμπορίας ανθρώπων. Οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να κινούνται ελεύθερα και να εγκαταλείπουν τον τόπο εργασίας όταν τελειώνει η βάρδιά τους.

3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

3.1. Η Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. δεν ανέχεται την πρόσληψη παιδιών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η ελάχιστη ηλικία για την πλήρη απασχόληση πρέπει να είναι τα 18 έτη .

4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

4.1. Η Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων να σχηματίζουν, να συμμετέχουν ή όχι σε εργατικό σωματείο ή άλλο σύλλογο της επιλογής τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά τα αμοιβαία συμφέροντά τους, χωρίς να φοβούνται τιμωρία, όπως ο εκφοβισμός, η παρενόχληση ή ο τερματισμός της απασχόλησης.

5. ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

5.1. Η Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. πρέπει να προστατεύΕΙ τους εργαζόμενους από οποιεσδήποτε πράξεις σωματικής, λεκτικής, σεξουαλικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης, εκφοβισμού, κακοποίησης ή απειλών στο χώρο εργασίας είτε από τους συναδέλφους τους είτε από τους ανώτέρους τους.

6. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ

6.1. Η Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους ή βιομηχανικά πρότυπα, σχετικά με τους μισθούς, τις ώρες εργασίας, τις υπερωρίες και τα οφέλη.
6.2. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υποχρεούνται να εργάζονται περισσότερες από 48 ώρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, σε τακτική βάση (ή πάνω από τα όρια των κανονικών ωρών εργασίας και των υπερωριών που επιτρέπονται από τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς). Οι μισθοί για υπερωρίες πρέπει να καταβάλλονται σε τακτική βάση.
6.3. Δεν επιτρέπεται η παρακράτηση μισθών ως πειθαρχικό μέτρο, εκτός εάν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν δικαίωμα σε τουλάχιστον μία ημέρα ανάπαυσης ανά επτά και πρέπει να λαμβάνουν εύλογα διαλείμματα κατά την εργασία και επαρκείς περιόδους ανάπαυσης μεταξύ βαρδιών.
6.4. Η Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. δεσμεύεται να αναπτύσσει συνεχώς τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων και να προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.
6.5. Σε περίπτωση σημαντικών απολύσεων, η Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. πρέπει, τουλάχιστον, να δρά όπως ορίζουν οι ισχύοντες νόμοι .

7. ΑΔΕΙΑ

7.1. Η Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε αναρρωτική άδεια και ετήσιες αργίες, καθώς και γονική άδεια για τους εργαζόμενους που πρέπει να φροντίζουν για νεογέννητο ή νέο υιοθετημένο παιδί, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν αυτή την άδεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν απόλυση ή απειλή απόλυσης.

8. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

8.1. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν γραπτή, κατανοητή και νομικά δεσμευτική σύμβαση εργασίας .