8 Μαρτίου, 2018


Η Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. δεσμεύεται να μειώσει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. Έχοντας αναγνωρίσει ότι η ίδια η εταιρεία μπορεί να αποτελέσει πηγή ρύπανσης και παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων, επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις μας στο τοπικό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Για να ανταποκριθούμε στις μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις μας, εμείς:

 • Τηρούμε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Αξιολογούμε όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των της εταιρείας.
 • Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζομένους μας για την αύξηση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης .
 • Ελαχιστοποιούμε τις ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων και εξασφαλίζουμε την ασφαλή επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων.
 • Μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα αλλά και ενισχύουμε το περιβάλλον μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, αλλά και της αγοράς ανακυκλωμένων υλικών και χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών.
 • Διασφαλίζουμε την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας σε όλη την επιχείρησή .
 • Ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους και προστατεύουμε τους υπαλλήλους μας και την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούμαστε με την υιοθέτηση ασφαλών τεχνολογιών και λειτουργικών διαδικασιών τόσο καθημερινά όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Βελτιώνουμε συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας.

Η διοίκηση της εταιρείας είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει όλα τα διαθέσιμα μέσα, διαδικασίες και συστήματα διαχείρισης που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας και στη βελτιστοποίηση όλων των θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων .

Η πολιτική αυτή ισχύει για την Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. :

 • Παραγωγικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές εγκαταστάσεις.
 • Προϊόντα και υπηρεσίες;
 • Διανομή και υλικοτεχνική υποστήριξη.
 • Άλλοι βασικοί επιχειρηματικοί εταίροι