25 Ιουνίου, 2018


Στην Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. δεσμευόμαστε μας να κάνουμε πάντα το σωστό για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και τις κοινότητές μας. Δεσμευόμαστε για κοινωνικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προσπαθούμε για βιωσιμότητα σε κάθε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών .

Έτσι, εμείς στην Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε., μέσω της επιλογής προμηθευτών, επιλέγουμε τους προμηθευτές που :

Περιβάλλον :

  • Μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτυπωμα μέσω: διατήρησης των πόρων, μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, μείωσης του αντίκτυπου των παραδόσεων, ελαχιστοποίηση των αποβλήτων
  • Εργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, σύμφωνα με τις αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
  • Απαγορεύουν τη δουλεία και τη χρήση καταναγκαστικής, δεσμευμένης ή παιδικής εργασίας
  • Απαγορεύουν τις παράνομες διακρίσεις και παρενοχλήσεις και παρέχουν ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας
  • Επιχειρηματική δεοντολογία
  • Τηρούν όλους τους σχετικούς διεθνείς και εθνικούς νόμους σχετικά με τις δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές
  • Αποδεικνύουν την ύπαρξη διαδικασιών πρόληψης: απάτης, δωροδοκίας, διαφθοράς, συγκρούσεων συμφερόντων, ζητημάτων ασφάλειας δεδομένων
  • Κατανοούμε ότι η βελτίωση των επιδόσεων είναι μια συνεχής διαδικασία και αναγνωρίζουμε τη συμβολή των προμηθευτών μας στην προσπάθεια μας για βιωσιμότητα .